Portal Druku

Nota prawna

Nota prawna

Ochrona danych / Oświadczenie o prywatności

XSystem S.A. może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. XSystem nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi Klienta oraz wysyłki informacji o produktach XSystem lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane, oraz gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy XSystem oraz Dealerom XSystem. XSystem deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

Prawa autorskie

XSystem S.A. Łódź, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie XSystem są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną XSystem oraz podmiotów gospodarczych współpracujących z XSystem do publikacji, których XSystem jest zgodnie z obowiązującymi umowami uprawniony. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody XSystem są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu XSystem są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Znaki zastrzeżone

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie XSystem są zastrzeżone przez XSystem przez podmioty gospodarcze współpracujące z XSystem na podstawie obowiązujących umów o współpracy, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane w serwisie XSystem są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. XSystem dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. XSystem nie jest ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku XSystem nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.
XSystem może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Licencje

XSystem pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, XSystem musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej XSYSTEM oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego XSystem opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. XSystem zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

XSystem zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. XSystem zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami zastrzeżeniami.

Informacje o firmie

XSYSTEM S.A.

91-473 Łódź, ul Julianowska 54B

NIP: 729-238-42-40                                                                                                                 

 

Łódź, wrzesień 2012

Tweet
Więcej w tej kategorii: « Historia firmy Misja firmy »

OFERTA

 

  • Rozwiązania dla biura
  • Rozwiązania dla poligrafii
  • Serwis
  • Rozwiązania IT

MEDIA DO DRUKU CYFROWEGO

Xsystem SA

XSystem S.A.
ul. Julianowska 54B, 91-473 Łódź
tel.: 42 230 20 30, 42 630 39 13
faks: 42 230 20 49

xsystem-spolka-notowana-na-newconnect