Portal Druku

Firma

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju XSystem S.A. zakłada sukcesywny rozwój oferty BPM (Business Process Management - doradztwo w zakresie optymalizacji procesów i procedur w organizacjach) oraz sprzedaż usług związanych z przetwarzaniem i obiegiem dokumentów.

W chwili obecnej działalność XSystem skupia się na budowie rozwiązań workflow, w tym obiegu dokumentów w środowisku Klienta, elektronicznych archiwach dokumentów (repozytoriach), usług skanowania i digitalizacji archiwów papierowych wraz
z zasilaniem systemów Klienta, dostawach sprzętu kopiująco – drukującego, infrastruktury IT oraz dostaw urządzeń do druku cyfrowego dla poligrafii.

Strategia XSystem S.A. zakłada dynamiczny rozwój Spółki w następujących obszarach biznesowych:

  • Analiza, wsparcie i wdrażanie rozwiązań w zakresie optymalizacji i zarządzania procesami oraz obiegu dokumentów podwyższających wydajność organizacji pracy i redukujących koszty. 
  • Przetwarzanie korespondencji masowej na zasadzie outsourcingu. 
  • Świadczenie usług w modelu SaaS (software as a service – oprogramowanie jako usługa) na bazie rozwiązań do zarządzania dokumentami.

 

Każdy z wymienionych segmentów budowany jest na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy w oparciu o innowacyjne
i otwarte rozwiązania
, obejmujące specjalistyczne urządzenia, dedykowane oprogramowanie i usługi świadczone. Narzędzia te zapewniają Spółce spójną i profesjonalną ofertę w zakresie architektury dokumentu - przetwarzania i zarządzania informacją na każdym etapie procesu.

Aktualnie Spółka jest w trakcie realizacji dofinansowanego w ramach programu RPO III.3 Innowacyjność przedsiębiorstw projektu inwestycyjnego w zakresie stworzenia systemu do zarządzania dokumentami klasy ECM (Enterprise Content Management – systemu zarządzania treścią przedsiębiorstwa) w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania programistyczne.

Jego innowacyjność, z racji udostępniania systemu w chmurze, będzie dawała możliwość wykorzystania dostępnych do tej pory funkcjonalności workflow dla małych firm, których do tej pory nie było stać na tego typu rozwiązania.

Po zakończeniu realizacji projektu XSystem S.A. będzie w stanie w oparciu o własne narzędzia świadczyć usługi przetwarzania dokumentów w wersji elektronicznej oraz w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w jednym z wybranych modeli obsługi: SaaS lub outsourcingu, na potrzeby przetwarzania dokumentacji w siedzibie u Klienta lub poza nią.

Strategicznym celem XSystem S.A. jest zbudowanie narzędzi w oparciu o własne know-how, które pozwolą na kompleksową obsługę dużych przedsiębiorstw w obszarze pracy z dokumentem (od jego wydrukowania, poprzez przetworzenie, elektroniczną archiwizację oraz elektroniczny obieg), pozwalającą Klientowi uzyskać znaczne obniżenie kosztów związanych
z generowaniem i przetwarzaniem informacji (w tym dokumentów), a XSystem S.A. zdobyć wysoką rentowność, dzięki oparciu tych procesów o własną infrastrukturę i rozwiązania informatyczne.

Tweet

OFERTA

 

  • Rozwiązania dla biura
  • Rozwiązania dla poligrafii
  • Serwis
  • Rozwiązania IT

MEDIA DO DRUKU CYFROWEGO

Xsystem SA

XSystem S.A.
ul. Julianowska 54B, 91-473 Łódź
tel.: 42 230 20 30, 42 630 39 13
faks: 42 230 20 49

xsystem-spolka-notowana-na-newconnect